Uzależnienie

Czym jest uzależnienie? Wiele osób zadaje sobie to pytanie i dla wielu ten problem pozostaje wciąż niezrozumiały.
Według klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10* to 3 lub więcej z poniższych objawów, które występują łącznie przez pewien okres czasu w ciągu ostatniego roku:
➡1.Silne pragnienie przyjmowania substancji lub poczucie przymusu jej przyjmowania
➡2.Trudności w kontrolowaniu zachowania dot. przyjmowania substancji, jego rozpoczęcia, zakończenia lub ilości
➡3.Fizjologiczne objawy stanu odstawienia
➡4.Występowanie tolerancji (potrzebne są coraz większe dawki)
➡5. Narastajace zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań, zwiększona ilość czasu poświęconego na przyjmowanie lub zdobywanie substancji
➡6. Przyjmowanie substancji pomimo wyraźnych dowodów szkodliwych następstw.
Uzależnienie może dotknąć każdego – bez względu na wiek, płeć, charakter pracy zawodowej czy wykształcenie.
Powstaje na skutek przyjmowania substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków lub podejmowania zachowań (hazard, praca, gry i inne), które początkowo sprawiają przyjemność, przynoszą ulgę – są sposobem radzenia sobie z problemami, przykrymi emocjami i tym, co trudne. Z czasem jednak okazują się przymusem. Nierozwiązane kłopoty i trudności zaczynają się piętrzyć, ucieczka jest tylko iluzją radzenia sobie z problemami, a rzeczywistość zaczyna zataczać błędne koło. Taki stan rzeczy niesie szereg negatywnych konsekwencji, które rzutują na codzienność, podejmowane decyzje oraz sposób i jakość funkcjonowania.
grafika: A.Spratt
* Źródło: ,,Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne” Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne ”Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa-2000