DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)

 

Terapia DDA skierowana jest do dorosłych dzieci alkoholików. Syndrom DDA dotyczy osób, które dorastały w rodzinach, w których występował problem alkoholowy. Uzależniony rodzic nie realizował podstawowych zadań, wynikających z obowiązków rodzicielskich, a wyniesiony bagaż doświadczeń, przykrych przeżyć i nieprawidłowych wzorców skutkuje problemami w dorosłym życiu. Przykre efekty mogą dotykać różnych sfer, m.in.:

– problemy w relacjach z ludźmi,
– niskie poczucie własnej wartości,
– problemy w radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami,
– poczucie cierpienia, doznanej krzywdy,
– obniżenie nastroju,
– bezradność, poczucie samotności,
– strach przed uczuciami i trudności w ich wyrażaniu,
– przeżywanie poczucia winy z powodu swoich potrzeb, częste ustępowanie innym,
– strach przed bliskością, porzuceniem
– doświadczanie przewlekłych stanów lękowych,
– różnego rodzaju objawy somatyczne.


Jeśli wychowywałeś się w rodzinie z problemem alkoholowym i wpływa to na jakość Twojego życia, potrzebujesz pomocy i wsparcia, zapraszam C
do mojego gabinetu. Z wykorzystaniem dostępnych metod i narzędzi terapeutycznych, w atmosferze zrozumienia, wspieram klientów w poszukiwaniu sposobów na poprawę komfortu życia.