Uzależnienie

 

Uzależnienie powstaje na skutek przyjmowania substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub podejmowania zachowań (hazard, praca, komputer i inne), które początkowo sprawiają przyjemność, przynoszą ulgę – są sposobem radzenia sobie z problemami, przykrymi emocjami i tym, co trudne. Z czasem jednak okazują się przymusem. Nierozwiązane kłopoty i trudności zaczynają się piętrzyć, ucieczka jest tylko iluzją radzenia sobie z problemami, a rzeczywistość zaczyna zataczać błędne koło. Taki stan rzeczy niesie szereg negatywnych konsekwencji, które rzutują na codzienność, podejmowane decyzje oraz sposób i jakość funkcjonowania.


Źródła uzależnień mogą być różne:

• Substancje psychoaktywne:
– Alkohol
– Narkotyki
– Dopalacze
• Zachowania:
– Hazard
– Praca
– Komputer
– Zakupy
– Seks

Bez względu na źródło, każde uzależnienie ma ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka. Zaburza relacje (rodzinne, zawodowe), wpływa destrukcyjnie na związki, zdrowie, wywołuje przykre konsekwencje finansowe i nierzadko również prawne. Utrata kontroli nad własnym życiem, brak możliwości decydowania o sobie i wynikające z tego problemy, to sygnały, które należy traktować bardzo poważnie.

Pierwszy krok. Osoba uzależniona zwykle bardzo długo nie jest świadoma swojego problemu. Mechanizmy obronne podpowiadają uzależnionemu fałszywie, że podejmowane decyzje są wciąż wolnym wyborem, problemy wynikające z uzależnienia, bywają natomiast bagatelizowane. Tymczasem, objawy się nasilają, a trudności w codziennym funkcjonowaniu przybywa. Wiele substancji w procesie uzależnienia prowadzi finalnie do ciężkich problemów zdrowotnych i stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.

Możesz sobie pomóc. Trudną sytuację, w której znajduje się osoba uzależniona można przerwać. I choć leczenie uzależnień to czasem proces długotrwały, terapia może przynieść dobre rezultaty i umożliwić powrót do zdrowia.

Dla kogo jest terapia? Powodów sięgania po substancje psychoaktywne lub skłonności do ryzykownych zachowań może być wiele. Problemy, które wydają się zbyt trudne do pokonania, obniżenie nastroju, gwałtowne zmiany w życiu, wpływ środowiska i mnóstwo innych, indywidualnych czynników. Jeśli doświadczasz takich trudności, a sposoby radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami nie działają, sięgasz po substancje psychoaktywne lub podejmujesz ryzykowne zachowania – terapia może Ci pomóc pokonać problemy.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zapraszam Cię do mojego gabinetu. W atmosferze zrozumienia, empatii i wrażliwości wspieram moich klientów w odnajdywaniu wewnętrznej siły i potencjału, który pomaga pokonać trudności. Wykorzystując dostępne narzędzia i metody terapeutyczne, pomagam w powrocie do zdrowia i odzyskaniu utraconej radości życia.