Współuzależnienie

 

Współuzależnienie oznacza funkcjonowanie w zaburzonej relacji, w której uzależniony, tkwiąc w uzależnieniu, wywiera wpływ na codzienne życie bliskiej osoby. Destabilizacja powoduje utratę kontroli i poczucia bezpieczeństwa. Towarzyszy temu lęk, poczucie osamotnienia, braku zrozumienia, wstydu i zagubienia. Osoba współuzależniona zaniedbuje często swoje potrzeby i odczuwa blokadę przed szukaniem pomocy, uważając, że problem zaczyna się i kończy na uzależnionym. Tymczasem, postawa współuzależnionego ma wymierny wpływ na postępowanie uzależnionego. Może nasilać problem swoim zachowaniem poprzez adaptację do trudnej sytuacji i „wspieranie” choroby lub wpływać na proces leczenia.

O współuzależnieniu można mówić zarówno w przypadku nadużywania przez uzależnionego alkoholu, narkotyków, jak i destrukcyjnych zachowań – np. hazardu. Codzienne funkcjonowanie w poczuciu zagrożenia, brak pewności bezpiecznego jutra rodzi wiele stresów. A błędne i zaburzone reakcje współuzależnionego – blokują proces zmian.


Ty też możesz sobie pomóc.
Bez względu na decyzje o podjęciu leczenia przez osobę uzależnioną, współuzależniony partner może poszukiwać efektywnych form pomocy dla siebie. Sam fakt zrozumienia mechanizmów, które przejęły kontrolę nad związkiem, zachowań, reakcji i wzorców postępowania, pozwala spojrzeć zarówno na siebie samego, uzależnionego partnera, jak i relację w szerszy sposób.


Terapia współuzależnienia kierowana jest do partnerów, współmałżonków, członków rodziny, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z uzależnieniem kogoś z najbliższego otoczenia. Jeśli odczuwasz negatywne skutki uzależnienia bliskiej Ci osoby, jeśli ze względu na towarzyszące Ci poczucie lęku, bezsilności, utraty kontroli nad życiem straciłeś radość życia i borykasz się z problemami, możesz skorzystać ze wsparcia terapii. Zapraszam Cię do mojego gabinetu, gdzie w atmosferze zrozumienia i empatii z wykorzystaniem dostępnych narzędzi terapeutycznych, wspieram w procesie powrotu do równowagi.