Konsultacje

 

Konsultacja psychoterapeutyczna jest pierwszym spotkaniem psychoterapeuty z osobą poszukującą pomocy oraz wsparcia. Celem konsultacji jest przyjrzenie się zgłaszanym przez osobę trudnościom, wzajemne poznanie oraz określenie możliwości pomocy w rozwiązaniu trudności.

Zazwyczaj konsultacja to 1-3 spotkania. Jedno spotkanie indywidualne to 50 minut.