Psychoterapia Gestalt

 

„Bądź, jaki jesteś i wówczas zobaczysz, kim jesteś i jak jesteś. Pozwól sobie przez moment lub dwa na to, co chcesz zrobić i odkryj, co rzeczywiście robisz. Zaryzykuj troszkę, jeśli możesz. Czuj swoje własne uczucia. Mów swoje własne słowa. Myśl swoje własne myśli. Bądź sobą. Odkrywaj. Zaplanuj swój rozwój poprzez doświadczanie siebie.” Fritz Perls

Czym jest psychoterapia Gestalt?

Psychoterapia Gestalt wywodzi się z nurtu terapii humanistycznej. Jej twórcą jest Fritz Perls, niemiecki lekarz i psychoterapeuta. Celem terapii Gestalt jest poszerzanie świadomości. Dzięki niemu osoba zyskuje możliwość wyboru, który przekłada się na możliwość dokonania zmiany.
W tej metodzie klient postrzegany jest jako doświadczający świata w indywidualny sposób,
a także posiadający potencjał i zasoby, dzięki którym może nauczyć się radzić sobie
z trudnościami.
W terapii Gestalt najważniejszym czynnikiem leczącym jest relacja terapeutyczna. Spotkanie terapeuty i klienta „tu i teraz”, podczas którego w atmosferze szczerości, zaufania, otwartości, autentyczności oraz uważności terapeuta towarzyszy klientowi.


DEKALOG GESTALT

• Żyj w „teraz”
• Żyj „tu” ,w aktualnej sytuacji
• Akceptuj siebie takim jakim jesteś
• Zobacz swoje środowisko takim jakie ono jest. Z takim jakie ono jest nawiązuj kontakt, a nie z takim, jakim chciałbyś, by było
• Bądź uczciwy wobec samego siebie
• Wyrażaj siebie, mówiąc co chcesz, co myślisz, co czujesz. Nie manipuluj sobą i innymi poprzez racjonalizacje, oczekiwania, osądy i zniekształcenia
• Doświadczaj w pełni całej gamy emocji, tak przyjemnych jak i tych niemiłych
• Nie akceptuj żadnych zewnętrznych żądań, które są sprzeczne z Twoją wiedzą o sobie samym
• Bądź gotów do eksperymentowania, by napotkać nowe sytuacje
• Bądź otwarty na zmianę i rozwój
Konferencja Gestalt w Narajano, 1990 r.