Moje kwalifikacje

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim na wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu (specjalizacja: Pedagogika: Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego). Wiedzę i umiejętności z zakresu terapii uzależnień zdobyłam w Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, ukończyłam także drugi rok w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu..
Odbyłam m.in szkolenie z poradnictwa psychologicznego organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; roczny program rozwoju osobistego Staż Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt-Oddział Krakowski Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, a także szkolenie z zakresu Analizy Transakcyjnej (kurs AT 101) organizowane przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie kliniczne zdobyłam m.in. w:
• Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek”;
• Ośrodku Terapii i Wychowania Młodzieży ANASTASIS w Strychach;
• Hostelu readaptacyjnym w Gorzowie Wielkopolskim;
• Stowarzyszeniu „ELEUTERIA” NZOZ, Centrum Zdrowia w Warszawie;
• Prywatnej Klinice Leczenia Uzależnień ,,Moje Życie’’ w Skórzewie;
• Poradni leczenia uzależnień i współuzależnień w Poznaniu;
• Polsko-Niemieckim Centrum Medycznym Brandmed w Słubicach.

WŁASNA PRAKTYKA

Oferowany przeze mnie zakres pomocy psychoterapeutycznej obejmuje: konsultacje, terapie indywidualną dla nastolatków i osób dorosłych, terapię grupową, prace z parą i jest adresowany do osób, które zmagają się z różnego rodzaju trudnościami i problemami życiowymi. Prowadzę również szkolenia i warsztaty dla firm.

Należę do Ewidencji Specjalistów Psychoterapii Uzależnień: współpracuję z sądami, zajmuję się orzecznictwem z zakresu uzależnień.

Podstawą w mojej pracy terapeutycznej jest otwarty, szczery kontakt z drugim człowiekiem, relacja oparta na zaufaniu i rozumieniu świata, który każdy klient ze sobą wnosi. Kieruję się indywidualnym podejściem do osoby, dobrem drugiego człowieka, przestrzeganiem tajemnicy zawodowej.

Działam w zgodzie z zasadami zawartymi w  Kodeksie Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Dbając o jakość mojej pracy, regularnie korzystam z superwizji.

Jeśli potrzebujesz konsultacji lub zastanawiasz się nad podjęciem terapii, zapraszam Cię do mojego gabinetu.
Malwina Barełkowska-Żurek