Działania

– Konsultacje dla osób nadużywających / uzależnionych od substancji psychoaktywnych lub podejmowania ryzykownych zachowań oraz dla ich bliskich;
– Świadczenie usług terapii indywidualnej i grupowej dla osób nadużywających / uzależnionych od szkodliwych substancji psychoaktywnych lub podejmowania ryzykownych zachowań, dla ich bliskich oraz dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinie z problemem uzależnienia (DDA);
– Diagnozowanie problemów Klienta w zakresie nadużywania, uzależnienia, współuzależnienia, syndromu DDA;
– Dostarczanie informacji na temat możliwych form i sposobów leczenia dla osób nadużywających, uzależnionych oraz dla ich bliskich
– Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie terapii i profilaktyki uzależnień;
– Udostępnianie bazy informacji o działających lokalnie specjalistach oraz instytucjach i placówkach pomagających osobom znajdującym się w trudnej sytuacji związanej z problemem narkotykowym, alkoholowym, hazardem oraz ich rodzinom;
– Współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się problematyką uzależnień.