Psychoterapia Gestalt

Czym jest psychoterapia Gestalt?
Terapia Gestalt należy do modalności humanistycznej. Jej twórcą jest Frederick S. Perls, niemiecki lekarz i psychoterapeuta. Celem terapii Gestalt jest poszerzanie świadomości. Dzięki temu osoba zyskuje możliwość wyboru, a także dokonywania zmian.
W tej metodzie klient postrzegany jest jako osoba, która doświadcza świata w swój indywidualny sposób, a także posiada potencjał i zasoby, dzięki którym może nauczyć się radzić z trudnościami.
W terapii Gestalt najważniejszym czynnikiem leczącym jest relacja terapeutyczna. Spotkanie terapeuty i klienta „tu i teraz”, podczas którego w atmosferze szczerości, zaufania, otwartości, autentyczności oraz uważności terapeuta towarzyszy klientowi.
Zapraszam do kontaktu osoby, które:
• Doświadczają kryzysu emocjonalnego,
• przeżywają różne trudności życiowe,
• przeżywają lęki, długotrwały niepokój, borykają się z natrętnymi myślami,
• wychowywały się w rodzinie, w której występował problem z alkoholem,
• nadużywają lub są uzależnione od substancji psychoaktywnych lub ryzykownych zachowań,
• mają trudności w relacjach z ludźmi, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji,
• potrzebują wsparcia w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową,
• czują się nieszczęśliwe, zmęczone, smutne,
• chcą lepiej zrozumieć siebie, rozwijać swoje mocne strony,
• przeżywają trudności w radzeniu sobie ze stresem,
• cierpią z powodu zaburzeń psychosomatycznych,
• odczuwają brak wiary we własne możliwości,
• przeżywają śmierć bliskiej osoby,
• borykają się z depresją i stanami depresyjnymi,
• mają trudności z powodu wypalenia zawodowego,
• odczuwają stres i napięcie w wyniku sytuacji pandemicznej,
• chcą zbudować zdrowe relacje z dziećmi.